หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

EBL New Database

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2014
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
Dental Education in Video
Medical*Online-E

อ่านต่อ >>
Orthognathic surgery : principles & practice
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 Jan 2015
Pharmacotherapy principles & practice
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 Jan 2015
Marks’ basic medical biochemistry : a clinical approach
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 Jan 2015
Genetics : analysis & principles
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 Jan 2015
Atlas of the oral and maxillofacial surgery clinics of North America
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 Jan 2015
Oral and maxillofacial surgery clinics of North America
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 5 Jan 2015

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin