หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2016 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron

Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015

อ่านต่อ >>
Clinical periodontology and implant dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Contemporary fixed prosthodontics
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Iatrogenic effects of orthodontic treatment : decision-making in prevention, diagnosis, and treatment
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Endodontic diagnosis, pathology, and treatment planning : mastering clinical practice
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Best of fives for dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
The biomechanical foundation of clinical orthodontics
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin