หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks Online
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต

อ่านต่อ >>
Aligner orthodontics : diagnostics, biomechanics, planning and treatment
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 2 Mar. 2017
Occlusal adjustments in implants and natural dentition : 3D occlusion : TMJ pathology related to occlusion : etiopathology and treatment
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 2 Mar. 2017
DAT 2017-2018 : strategies, practice and review
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 2 Mar. 2017
Periodontology : the essentials
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 2 Mar. 2017
Sinonasal complications of dental disease and treatment : prevention, diagnosis, management
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 2 Mar. 2017
Development of the human dentition
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 2 Mar. 2017

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin