หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

EBL Patron

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles

Dentistry & Oral Sciences Soucrce


GDSN user guide
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต

อ่านต่อ >>
Basic and applied bone biology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 31 Aug. 2015
Bailey & Scott’s diagnostic microbiology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 31 Aug. 2015
Evolution : contemporary protocols for anterior single-tooth implants
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 31 Aug. 2015
Atlas of oral & maxillofacial surgery
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 31 Aug. 2015
Applied occlusion
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 31 Aug. 2015
Common pitfalls in the evaluation and management of headache : case-based learning
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 31 Aug. 2015

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin