หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

EBL New Database

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
Dental Education in Video

อ่านต่อ >>
ชีวเคมีทางโภชนาการ
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Oral-based diagnostics
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Questions and answers for dental nurses
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Nothing but the tooth : a dental odyssey
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
Implant therapy : integrated treatment plan. Volume 1, Diagnosis and surgical therapy
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :
ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม :

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin