หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2014 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EBL

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2014
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
Dental Education in Video
Medical*Online-E
วารสารในฐานข้อมูล Ovid SP

More >>
Biomaterials science : an introduction to materials in medicine
ประเภท : หนังสือ
Registration Books : 03 April 2014
Start Borrow :
Tooth-colored restorations : underlying physics
ประเภท : หนังสือ
Registration Books : 03 April 2014
Start Borrow :
Mims’ medical microbiology
ประเภท : หนังสือ
Registration Books : 03 April 2014
Start Borrow :
Diagnostic ultrasound
ประเภท : หนังสือ
Registration Books : 03 April 2014
Start Borrow :
Mandibular suction-effective denture and BPS : a complete guide
ประเภท : หนังสือ
Registration Books : 03 April 2014
Start Borrow :
The molecules of life : physical and chemical principles
ประเภท : หนังสือ
Registration Books : 03 April 2014
Start Borrow :

More >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin