หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles

Dentistry & Oral Sciences Soucrce
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015

อ่านต่อ >>
Summitt’s fundamentals of operative dentistry : a contemporary approach
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Aug. 2015
ทักษะการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Aug. 2015
พฤติกรรมของเด็กและการจัดการเพื่อการรักษาทางทันตกรรม
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Aug. 2015
เคล็ดลับครูแพทย์คลินิก
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Aug. 2015
Anatomy : a photographic atlas
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Aug. 2015
Atlas of the oral and maxillofacial surgery clinics of North America
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 3 Aug. 2015

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin