หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks Online
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต

อ่านต่อ >>
ศาสตร์การรักษาคลองรากฟัน
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 30 Jan. 2017
The tooth decay solution : how to naturally cure tooth decay and avoid dental surgery
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 30 Jan. 2017
Targeting oral cancer
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 30 Jan. 2017
Preservation and restoration of tooth structure
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 30 Jan. 2017
Netter’s head and neck anatomy for dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 30 Jan. 2017
Medical emergencies in dental practice
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 30 Jan. 2017

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin