หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

EBL New Database

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
Dental Education in Video

อ่านต่อ >>
Making the American mouth : dentists and public health in the twentieth century
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 27 Mar 2015
Interpretation basics of cone beam computed tomography
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 27 Mar 2015
Clinician’s guide to oral health in geriatric patients
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 27 Mar 2015
Oral implantology surgical procedures checklist
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 27 Mar 2015
Infection control and management of hazardous materials for the dental team
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 27 Mar 2015
The SAGE handbook of qualitative methods in health research
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 27 Mar 2015

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin