หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2016 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Dentistry & Oral Sciences Soucrce

E Book Quintessence 13 Titles

Ebrary 29 Titles

MyIlibrary

EBL Patron

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks Online
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต

อ่านต่อ >>
Pharmacology and therapeutics for dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 Dec 2016
Oral medicine and pathology at a glance
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 Dec 2016
Evidence-based implant dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 Dec 2016
Textbook of oral and maxillofacial surgery
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 Dec 2016
Essential clinical oral biology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 Dec 2016
Atlas of the oral and maxillofacial surgery clinics of North America
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 23 Dec 2016

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin