หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2016 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

s

EBL Patron

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles

Dentistry & Oral Sciences Soucrce


GDSN user guide
Springer Link E-Book 2015
Wiley E-Book Full Collection
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต

อ่านต่อ >>
Orthodontic pearls : a selection of practical tips and clinical expertise
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 Feb. 2016
Gray’s anatomy for students
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 Feb. 2016
Histopathology of the salivary glands
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 Feb. 2016
Implant surfaces and their biological and clinical impact
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 Feb. 2016
Neuroanatomy in clinical context : an atlas of structures, sections, systems, and syndromes
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 Feb. 2016
Comprehensive esthetic dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 Feb. 2016

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin