หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2014 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

EBL New Database

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2014
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
Dental Education in Video
Medical*Online-E
วารสารในฐานข้อมูล Ovid SP

อ่านต่อ >>
Statistics for the health sciences : a non-mathematical introduction
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 July 2014
Dental biotribology
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 July 2014
Controversial issues in implant dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 July 2014
Case studies in dental hygiene
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 July 2014
Open-bite malocclusion : treatment and stability
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 July 2014
Cognitive behaviour therapy for dental phobia and anxiety
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 18 July 2014

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin