หน้าหลัก รายชื่อวารสาร วารสาร 2015 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด
บริการ

ค้นหา

ฐานข้อมูลด้านการแพทย์

เว็บลิงค์

ผลงาน
ค้นหาหนังสือจากห้องสมุดในเครือข่าย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Books on EBSCOhost (dentistry)

Ebrary 29 Titles

E Book Quintessence 13 Titles

Dentistry & Oral Sciences Soucrce
รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015
โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
Dental Education in Video

อ่านต่อ >>
Stedman’s dental dictionary : illustrated
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : Lib use only
Forensic dentistry
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 17 Apr 2015
Clinical parasitology : a practical approach
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 17 Apr 2015
Comprehensive periodontics for the dental hygienist
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 17 Apr 2015
Bell’s oral and facial pain
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 17 Apr 2015
Biomedical sciences : essential laboratory medicine
ประเภท : หนังสือ
วันที่เริ่มยืม : 17 Apr 2015

อ่านต่อ >>

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma
Admin