หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Diet and nutrition in oral health
:
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Brief Description : Palmer, Carole A. ; Boyd, Linda D. Diet and nutrition in oral health. -- Third edition. -- Upple Saddle River, New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2016. vi, 453, [A1-10], [I1-23], [T1-4] : color illustrations ; 28 cm. (RK281.D53,2016)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma