หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Fundamentals of implant dentistry. Volume 2
:
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Brief Description : Fundamentals of implant dentistry. Volume 2, Surgical principles / edited by Peter K. Moy, Alessandro Pozzi, John Beumer III. -- Chicago : Quintessence Publishing USA, [2016]. xii, 436 pages : illustrations (chiefly color) ; 29 cm. (RK667.I45.F84,2016)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma