หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation
:
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Brief Description : Gehrig, Jill S. ; Sroda, Rebecca ; Saccuzzo, Darlene. Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation. -- Eighth edition. -- Philadelphia : Wolters Kluwer, [2017]. xvi, 754 pages : color illustrations ; 28 cm. (RK681.N53f,2017)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma