หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Patient assessment tutorials : a step-by-step guide for the dental hygienist
:
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Brief Description : Gehrig, Jill S. Patient assessment tutorials : a step-by-step guide for the dental hygienist. -- Fourth edition. -- Philadelphia : Wolters Kluwer, [2018]. xvii, 725 pages : illustrations (chiefly color) ; 28 cm. (RK60.5.N53p,2018)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma