หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


The dental hygienist’s guide to nutritional care
:
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Brief Description : Stegeman, Cynthia A.; Davis, Judi Ratliff. The dental hygienist’s guide to nutritional care. -- 5th edition. -- St. Louis, Missouri : Elsevier, c2019. xxi, 435 pages : color illustrations ; 28 cm. (RK281.S73d,2019)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma