หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Clinical guide to accelerated orthodontics : with a focus on micro-osteoperforations
:
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Brief Description : Clinical guide to accelerated orthodontics : with a focus on micro-osteoperforations / Mani Alikhani, editor. -- Cham, Switzerland : Springer, c2017. xi, 132 pages : illustrations (chiefly color) ; 25 cm. (RK521.C641,2017)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma