หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Temporomandibular disorders : a translational approach from basic science to clinical applicability
:
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Brief Description : Temporomandibular disorders : a translational approach from basic science to clinical applicability / Henry A. Gremillion, Gary D. Klasser, editors. -- Cham, Switzerland : Springer, c2018. xi, 217 pages : illustrations (some color) ; 26 cm. (RK470.T467,2018)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma