หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Complications in maxillofacial cosmetic surgery : strategies for prevention and management
:
Registration Books : 26 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Brief Description : Complications in maxillofacial cosmetic surgery : strategies for prevention and management / Elie M. Ferneini, Charles L. Castiglione, Mohammad Banki, editors. -- Cham : Springer, c2018. 249 p. : ill. (chiefly col.) ; 26 cm. (RD119.5.F33.C65,2018)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma