หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Salivary gland development and regeneration : advances in research and clinical approaches to functional restoration
:
Registration Books : 26 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Brief Description : Salivary gland development and regeneration : advances in research and clinical approaches to functional restoration / Seunghee Cha, editor. -- Cham : Springer, c2017. 263 p. : ill. (chiefly col.) ; 26 cm. (QP191.S244,2017)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma