หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Orthodontic biomechanics : treatment of complex cases using clear aligner
:
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Brief Description : El-Bialy, Tarek; Galante, Donna; Daher, Sam. Orthodontic biomechanics : treatment of complex cases using clear aligner. -- Sharjah, UAE : Bentham Science Pub., c2016. 138 p. : ill. (chiefly col.) ; 25 cm. (RK521.R42,2016 v.1)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma