หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Emerging imaging technologies in dentomaxillofacial radiology
:
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Brief Description : Emerging imaging technologies in dentomaxillofacial radiology / editors, Rujuta A. Katkar, Hassem Gahe. -- Dental clinics of North America v.62(3); p. 341-509 : ill. (some col.) (RK24.D46,2018 Jul.)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma