หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Textbook of surgery for dental students
:
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Brief Description : Marwah, Sanjay. Textbook of surgery for dental students. -- Second edition. -- New Delhi : The Health Sciences Pub., 2018. 384 p. : ill. (chiefly col.) ; 27 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) (RD31.5.M37t,2018)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma