หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Current controversies in the management of temporomandibular disorders
:
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Brief Description : Current controversies in the management of temporomandibular disorders / editors, Daniel M. Laskin, Shravan Kumar Renapurkar. -- Oral and maxillofacial surgery clinics of North America v.30(3); p. 239-379 : ill. (some col.) (RK529.O52,2018 Aug.)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma