หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Frommer’s radiology for the dental professional
:
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Brief Description : Stabulas-Savage, Jeanine J. Frommer’s radiology for the dental professional. -- 10th ed. -- St. Louis : Elsevier, c2019. 311 p. : ill. (some col.), portraits ; 28 cm. (RK309.F76r,2019)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma