หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Essentials of clinical periodontology and periodontics
:
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Brief Description : Reddy, Shantipriya. Essentials of clinical periodontology and periodontics. -- 5th ed. -- New Delhi : Jaypee The Health Sciences Pub., 2018. 582 p. : ill. ; 27 cm. +1 CD-ROM (4 ¾ in.) (RK361.R42e,2018)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma