หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Textbook of endodontology
:
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Brief Description : Textbook of endodontology / edited by Lars Bjorndal, Lise-Lotte Kirkevang, John Whitworth. -- 3rd ed. -- Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, 2018. 479 p. : ill. (chiefly col.) ; 29 cm. (RK351.T49,2018)
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma