หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

วารสารใหม่


Quick Search
Title :

Acta Odontologica Scandinavica
Location : Vol. 74 No.1-8 (2016)
Download File
Acta Radiologica
Location : Vol.58 No.11 (Nov 2017)
Download File
American Journal of Dentistry
Location : Vol.30 No.5 (Oct 2017)
Download File
American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics
Location : Vol.150 No.6 (Dec 2016)
Download File
Angle Orthodontist
Location : Vol.87 No.5 (๋Sep 2017)
Download File
Archives of Oral Biology
Location : Vol.71 No.11 (Nov 2016)
Download File
Archives of pathology and laboratory medicine
Location : Vol.141 No. 10 (Oct 2017)
Download File
Biomaterials
Location : Vol.110 (Dec 2016)
Download File
British journal of oral and maxilofacial surgey
Location : Vol.54 No.10 (Dec 2016)
Download File
Caries Research
Location : Vol. 51 No. 4 (Juy 2017)
Download File
Clinical oral Implants Research
Location : Vol.23 No.10 (Oct 2012)
Download File
Community Dental Health
Location : Vol.34 No.3 (Sep 2017)
Download File
Compendium of Continuing Education in Dentistry
Location : Vol.38 No.9 (Oct 2017)
Download File
Dental Materials
Location : Vol.32 No.12 (Dec 2016)
Dental Materials Journal
Location : Vol.36 No.5 (Oct 2017)
Download File
Dental Update
Location : Vol. 44 No.8 (Sep.2017)
Download File
DentoMaxilloFacial Radiology
Location : Vol.46 No.4 (2017)
Download File
European Journal of Dental Education
Location : Vol.16 No.4 (Nov 2012)
Download File
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma