หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

วารสารใหม่


Quick Search
Title :

Acta Odontologica Scandinavica
Location : Vol. 74 No.1-8 (2016)
Download File
Acta Radiologica
Location : Vol.59 No.6 (๋ีืJun 2018)
Download File
American Journal of Dentistry
Location : Vol.31 No.2 (Apr 2018)
Download File
American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics
Location : Vol.150 No.6 (Dec 2016)
Download File
Angle Orthodontist
Location : Vol.88 No.3 (May 2018)
Download File
Archives of Oral Biology
Location : Vol.71 No.11 (Nov 2016)
Download File
Archives of pathology and laboratory medicine
Location : Vol.142 No. 5 (May 2018)
Download File
Biomaterials
Location : Vol.110 (Dec 2016)
Download File
British journal of oral and maxilofacial surgey
Location : Vol.54 No.10 (Dec 2016)
Download File
Caries Research
Location : Vol. 52 No. 2 (Jun 2018)
Download File
Clinical oral Implants Research
Location : Vol.23 No.10 (Oct 2012)
Download File
Community Dental Health
Location : Vol.35 No.2 (Jun 2018)
Download File
Compendium of Continuing Education in Dentistry
Location : Vol.39 No.5 (May 2018)
Download File
Dental Materials
Location : Vol.32 No.12 (Dec 2016)
Dental Materials Journal
Location : Vol.37 No.2 ( Apr 2018)
Download File
Dental Update
Location : Vol. 45 No.5 (May.2018)
Download File
DentoMaxilloFacial Radiology
Location : Vol.47 No.3 (2018)
Download File
European Journal of Dental Education
Location : Vol.16 No.4 (Nov 2012)
Download File
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma