หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต : 23 July 2015
คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์เป็นของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหากนิสิตมีข้อติชม ข้อแก้ไข ข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้ email มาแจ้งเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ cheewin.t@chula.ac.th เพื่อดำเนินการปรับปรุงและเพื่อเป็นประโยชน์ของนิสิตต่อไป
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma