หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


Wiley E-Book Full Collection : 23 July 2015
Wiley ebook full collection ** available for Chula ขณะนี้คณะแพทย์+สนง วิทยฯ บอกรับ wiley ebook full collection ตอนนี้เปิดให้ใช้ได้แล้วตามลิงค์นี้ http://onlinelibrary.wiley.com
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma