หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


การเข้าใช้วารสารออนไลน์ปี 2018 : 21 February 2018
ห้องสมุดได้จัดทำรายชื่อวารสาร พร้อมทางเลือกในการเข้าสืบค้นข้อมูลวารสารทางด้านทันตแพทยศาสตร์ที่ห้องสมุดบอกรับและสามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้ (2018) จำนวน 91 รายชื่อ โดยผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ของห้องสมุด www.lib.dent.chula.ac.th โดยเข้าใช้ที่ทางเลือก ๋E Journal หรือที่ทางเลือกเช็คสถานภาพการเข้าใช้วารสารออนไลน์ (Check status online journal) หรือที่ทางเลือก วารสาร 2018 (Journal 2018) ทั้งนี้อาจมีวารสารบางรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ออนไลน์ หากอาจารย์ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ห้องสมุด
Download File
<< ย้อนกลับ
ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma