หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

November 2017 October 2017 September 2017 August 2017
July 2017 June 2017 May 2017 April 2017
March 2017 February 2017 January 2017 December 2016
Application of the neutral zone in prosthodontics
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Atlas of orthodontic case reviews
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Biomineralization : fundamentals, processes and potential applications
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Clinical guide to principles of fiber-reinforced composited in dentistry
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Complications of temporomandibular joint surgery
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Essential dental therapeutics
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Essential orthodontics
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Fundamentals of oral and maxillofacial radiology
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Human tooth crown and root morphology : the Arizona State University dental anthropology system
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Oral anatomy, histology and embryology
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Supra-gingival minimally invasive dentistry : a healthier approach to esthetic restorations
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
Tooth whitening techniques
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
การควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
ทันตกรรมจัดฟันเพื่อแก้ไขภาวะสบลึก
Registration Books : 14 November 2017
Start Borrow : 13 December 2017
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma