หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

February 2018 January 2018 December 2017 November 2017
October 2017 September 2017 August 2017 July 2017
June 2017 May 2017 April 2017 March 2017
Misch’s avoiding complications in oral implantology
Registration Books : 21 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Clinical application of computer-guided implant surgery
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Dental instruments : a pocket guide
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Development of oral cancer : risk factors and prevention strategies
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Drug information handbook for dentistry : including oral medicine for medically-compromised patients & specific oral conditions
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Endodontic pain : diagnosis, causes, prevention and treatment
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of dental assisting
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of dental assisting : student workbook
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Gene therapy in dentistry
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Panacea for periodontology : recent advances : an exam preparatory manual for post graduates
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Sedation : a guide to patient management
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
Textbook of periodontics
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
The anatomical basis of dentistry
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
The root canal biofilm
Registration Books : 20 February 2018
Start Borrow : 21 Mar 2018
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma