หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

November 2018 October 2018 September 2018 August 2018
July 2018 June 2018 May 2018 April 2018
March 2018 February 2018 January 2018 December 2017
Essentials of clinical periodontology and periodontics
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Frommer’s radiology for the dental professional
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Manual of clinical periodontics
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Materials science for dentistry
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Mosby’s dental assisting exam review
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Textbook of endodontology
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Workbook for radiology for the dental professional
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
การจัดการทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
การวินิจฉัยทางทันตกรรมจัดฟัน
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
การศึกษาแบบสหวิชาชีพ
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
ครบเครื่องเรื่องเสียว(เนื้อ)ฟัน
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
ฟันเทียมทั้งปากขั้นสูง
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
รากฟันเทียมคอมพิวเตอร์ (การวางแผนและขั้นตอนการรักษา)
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
โรคเยื่อเมือกช่องปากในผู้สูงอายุ
Registration Books : 24 October 2018
Start Borrow : 23 Nov. 2018
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma