หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

July 2018 June 2018 May 2018 April 2018
March 2018 February 2018 January 2018 December 2017
November 2017 October 2017 September 2017 August 2017
Anatomy of orofacial structures : a comprehensive approach
Registration Books : 26 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Apical periodontitis in root-filled teeth : endodontic retreatment and alternative approaches
Registration Books : 26 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Complications in maxillofacial cosmetic surgery : strategies for prevention and management
Registration Books : 26 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Salivary gland development and regeneration : advances in research and clinical approaches to functional restoration
Registration Books : 26 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Basic immunology : functions and disorders of the immune system
Registration Books : 22 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Fundamental neuroscience for basic and clinical applications
Registration Books : 22 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Medical microbiology
Registration Books : 22 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Personalized oral health care : from concept design to clinical practice
Registration Books : 22 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
RadCases head and neck imaging
Registration Books : 22 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Self-assessment in head and neck surgery and oncology
Registration Books : 22 June 2018
Start Borrow : 23 July 2018
Download File
รายละเอียด >>
Clinical guide to accelerated orthodontics : with a focus on micro-osteoperforations
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of maxillary sinus augmentation
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of oral histology and embryology : a clinical approach
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Oral pathology in clinical dental practice
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma