หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

September 2017 August 2017 July 2017 June 2017
May 2017 April 2017 March 2017 February 2017
January 2017 December 2016 November 2016 October 2016
Cell-to-cell communication in guide bone regeneration : molecular and cellular mechanisms
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Cellular and molecular immunology
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Clinical photography in dentistry : a new perspective
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Cone beam computed tomography in endodontics
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Dental statistics made easy
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Diet and nutrition in oral health
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Fundamentals of implant dentistry. Volume 2
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Fundamentals of periodontal instrumentation & advanced root instrumentation
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Patient assessment tutorials : a step-by-step guide for the dental hygienist
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
The ceramic works : dental laboratory clinical atlas
Registration Books : 11 September 2017
Start Borrow : 11 October 2017
Download File
รายละเอียด >>
Ceramics in dentistry : principles and practice
Registration Books : 11 August 2017
Start Borrow : 8 Sep. 2017
Download File
รายละเอียด >>
Dental photography : portfolio guidelines
Registration Books : 11 August 2017
Start Borrow : 8 Sep. 2017
Download File
รายละเอียด >>
Dento oro craniofacial anomalies and genetics
Registration Books : 11 August 2017
Start Borrow : 8 Sep. 2017
Download File
รายละเอียด >>
Evidence-based dentistry for the dental hygienist
Registration Books : 11 August 2017
Start Borrow : 8 Sep. 2017
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma