หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

May 2018 April 2018 March 2018 February 2018
January 2018 December 2017 November 2017 October 2017
September 2017 August 2017 July 2017 June 2017
Clinical guide to accelerated orthodontics : with a focus on micro-osteoperforations
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of maxillary sinus augmentation
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of oral histology and embryology : a clinical approach
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Oral pathology in clinical dental practice
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Orthodontic management of the developing dentition : an evidence-based guide
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Pathogenesis of periodontal diseases : biological concepts for clinicians
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Temporomandibular disorders : a translational approach from basic science to clinical applicability
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
The dental hygienist’s guide to nutritional care
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Tooth whitening : an evidence-based perspective
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Understanding bruxism : current knowledge and practice
Registration Books : 21 May 2018
Start Borrow : 20 June 2018
Download File
รายละเอียด >>
Color in dentistry : a clinical guide to predictable esthetics
Registration Books : 20 April 2018
Start Borrow : 21 May 2018
Download File
รายละเอียด >>
Grant’s atlas of anatomy
Registration Books : 20 April 2018
Start Borrow : 21 May 2018
Download File
รายละเอียด >>
MCQs in dental materials
Registration Books : 20 April 2018
Start Borrow : 21 May 2018
Download File
รายละเอียด >>
Operative otolaryngology : head and neck surgery
Registration Books : 20 April 2018
Start Borrow : 21 May 2018
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma