หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

September 2018 August 2018 July 2018 June 2018
May 2018 April 2018 March 2018 February 2018
January 2018 December 2017 November 2017 October 2017
Basic sciences for dental students
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Clinical advances in dentistry
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Conscious sedation for dentistry
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Current controversies in the management of temporomandibular disorders
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Dental ethics at chairside : professional obligations and practical applications
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Dental management of the pregnant patient
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Dislocation of the temporomandibular joint : a guide to diagnosis and management
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
E-health care in dentistry and oral medicine : a clinician’s guide
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Emerging imaging technologies in dentomaxillofacial radiology
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Graftless solutions for the edentulous patient
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Jaws : the story of a hidden epidemic
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Management of deep carious lesions
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Minimally invasive oral and maxillofacial surgery
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Oral medicine : the basis of diagnosis and treatment
Registration Books : 25 September 2018
Start Borrow : 24 Oct. 2018
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma