หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

หนังสือใหม่


Quick Search
Title :

January 2019 December 2018 November 2018 October 2018
September 2018 August 2018 July 2018 June 2018
May 2018 April 2018 March 2018 February 2018
Clinical cases in endodontics
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Digital implantology
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Diseases and conditions in dentistry : an evidence-based reference
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Manual of clinical procedures in dentistry
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Oral health handbook
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Oral soft tissue diseases : a reference manual for diagnosis & management
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Quick reference to dental implant surgery
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
RBFDPs : resin-bonded fixed dental prostheses : minimally invasive-esthetic-reliable
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Treatment planning steps in oral implantology : a color atlas
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Waxing for dental students
Registration Books : 28 December 2018
Start Borrow : 25 Jan. 2019
Download File
รายละเอียด >>
Dentistry : techniques and applied principles
Registration Books : 27 November 2018
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Dentistry and the pregnant patient
Registration Books : 27 November 2018
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of dental radiography for dental assistants and hygienists
Registration Books : 27 November 2018
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
Essentials of dentistry
Registration Books : 27 November 2018
Start Borrow : 26 Dec. 2018
Download File
รายละเอียด >>
หน้า

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma