หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

เวลาให้บริการ


เวลาเปิดทำการห้องสมุด
      เปิดภาคการศึกษา
  จันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 20.00  
  เสาร์ 8.30 - 15.30  
      ช่วงสอบปลายภาค (Final)
  จันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 22.00  
  เสาร์ 8.30 - 15.30  
      ปิดภาคการศึกษา
  จันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 18.00  
  เสาร์ 8.30 - 15.30  
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma