หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


วันที่ หัวข้อข่าว
18 January 2019 EJournal 2019 ที่สามารถเข้าใช้ออนไลน์ได้
18 January 2019 ขอเชิญชวนนิสิตเข้าใช้เครื่องปฎิบัติการเสมือนจริง (Simodont)
18 January 2019 การใช้วารสารสนพ.Quintessence
17 January 2019 ประกาศข่าวการเข้าใช้วารสารออนไลน์ 2019
28 December 2018 รายชื่อหนังสือใหม่เดือนธันวาคม2561
20 October 2018 แบบสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูล Science Direct
20 September 2018 ไฟล์วิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2560 พร้อมให้บริการแล้วใน CUIR
03 July 2018 เวลาทำการ
20 April 2018 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Science Sources
21 February 2018 การเข้าใช้วารสารออนไลน์ปี 2018
14 November 2017 E Book 2018
07 November 2017 ProQuest Ebook Central
28 December 2012 Medical*Online-E
30 November 2012 ประชาสัมพันธ์การใช้วารสาร Science และ Nature
30 November 2012 วารสารในฐานข้อมูล Ovid SP
14 November 2012 eBooks ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 November 2012 คู่มือการใช้ E-Book (Ebrary)
10 August 2011 E Boook Ebrary 29 Titles
10 August 2011 E Book Quintessence 13 Titles
01 June 2010 ห้องสมุดเก็บค่าบริการเข้าใช้สำหรับบุคคลภายนอก

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma