หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


วันที่ หัวข้อข่าว
25 April 2019 New Book April 2019
27 March 2019 ขอเชิญชวนนิสิตเข้าใช้เครื่องปฎิบัติการเสมือนจริง (Simodont)
27 March 2019 User guide for Ebook EBSCO
27 March 2019 E-Books ProQuest
27 March 2019 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ของห้องสมุด
27 March 2019 ปัญหาการเข้าใช้ E-Books ในฐานข้อมูล EBSCO
11 March 2019 ProQuest Ebook Central
11 March 2019 User guide for E-Journal Quintessence
11 March 2019 Guide to using Dentistry & Oral Sciences Source
05 February 2019 รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับผ่านสนพ.EBSCO
17 January 2019 ประกาศข่าวการเข้าใช้วารสารออนไลน์ 2019
20 September 2018 ไฟล์วิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2560 พร้อมให้บริการแล้วใน CUIR
03 July 2018 เวลาทำการ

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma