หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2017 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


วันที่ หัวข้อข่าว
02 September 2016 ทดลองใช้ฐานข้อมูล Taylor & Francis eBooks Online
23 March 2016 Springer Link E-Book 2015
23 July 2015 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Endnote X7 สำหรับนิสิต
23 July 2015 Wiley E-Book Full Collection
03 March 2015 แจ้งข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 2015
04 February 2015 รายละเอียดส่งคำขอใช้งานวารสาร Journal of Clinical Orthodontics
27 February 2014 โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
11 March 2013 Dental Education in Video
28 December 2012 Medical*Online-E
30 November 2012 ประชาสัมพันธ์การใช้วารสาร Science และ Nature
30 November 2012 วารสารในฐานข้อมูล Ovid SP
14 November 2012 eBooks ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 November 2012 คู่มือการใช้ E-Book (Ebrary)
14 November 2012 คู่มือการใช้ ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source (DOSS)
10 August 2011 E Boook Ebrary 29 Titles
10 August 2011 E Book Quintessence 13 Titles
01 June 2010 ห้องสมุดเก็บค่าบริการเข้าใช้สำหรับบุคคลภายนอก

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma