หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2018 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

ข่าวห้องสมุด


วันที่ หัวข้อข่าว
03 July 2018 เวลาทำการ
21 May 2018 รายชื่อหนังสือใหม่เดือนพฤษภาคม2561
20 April 2018 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Science Sources
21 February 2018 การเข้าใช้วารสารออนไลน์ปี 2018
14 November 2017 E Book 2018
07 November 2017 ProQuest Ebook Central
28 December 2012 Medical*Online-E
30 November 2012 ประชาสัมพันธ์การใช้วารสาร Science และ Nature
30 November 2012 วารสารในฐานข้อมูล Ovid SP
14 November 2012 eBooks ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 November 2012 คู่มือการใช้ E-Book (Ebrary)
10 August 2011 E Boook Ebrary 29 Titles
10 August 2011 E Book Quintessence 13 Titles
01 June 2010 ห้องสมุดเก็บค่าบริการเข้าใช้สำหรับบุคคลภายนอก

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma