หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด


ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อหนังสือแนะนำ
แบบฟอร์มแนะนำหนังสือที่ท่านต้องการให้มีในห้องสมุด
(กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบ)
ชื่อผู้แนะนำ
ภาควิชา
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ISBN / ISSN (ถ้ามี)
สำนักพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่พิมพ์
ราคา
หมายเหตุ
ห้องสมุดฯ ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาแนะนำหนังสือ
การพิจารณาจัดซื้อทำตามงบประมาณที่ห้องสมุดได้รับจัดสรร
ห้องสมุดฯ ขออภัยหากไม่สามารถจัดซื้อหนังสือที่ได้รับการเสนอแนะมาได้ทุกเล่ม

ห้องสมุดคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031
Web Master : Panchanit Boonma