หน้าหลัก โครงสร้างห้องสมุด บริการ รายชื่อวารสาร วารสาร 2019 ข้อมูลทางทันตกรรม ติดต่อห้องสมุด  

เว็บลิงค์


Amazon.com
Chulalinet Member
Dental Dictionary
Dictionary Online
Journal Rankings on Dentistry
Office of Acedemic Resources
Wiley ebook full collection
Work4Dent
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
คู่มือการค้นหาทรัพยากรสารสเทศห้องสมุดภายในจุฬาฯ
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล CU Reference Databases
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source (Version Thai)
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล EBSCO (Version English)
ฐานข้อมูลยาด้าน Dentistry
วารสารควบคุมโรคออนไลน์
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานวิทยทรัพยากร

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3-4 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-2189017-9, 02-218-9031 โทรสาร : 02-2189017
Web Master : Panchanit Boonma